Więcej informacji

Instalacja systemu lokalizacji pojazdów w I.D.C. Polonia S.A.

Ogólne wyobrażenie utwierdza w przekonaniu, iż system lokalizacji pojazdów jest usługą przydatną przede wszystkim w transporcie czy ochronie osób i mienia. Nic bardziej mylnego.

więcej

Wdrożenie systemu lokalizacji GPS dla Konsorcjum Ochrony Kopalń

W konsekwencji wygranego przetargu ELTE GPS Sp. z o.o. zrealizowało zamówienie na system lokalizacji GPS dla Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

więcej

Wyposażenie floty cystern firmy Paul Klacska Polska w system SMOK

Paul Klacska Polska Sp. z o.o, współpracująca z BP, Neste i Royal Dutch Shell Group jest odbiorcą systemu lokalizacji pojazdów SMOK, który został wybrany jako optymalnie spełniający wymogi narzucone kontraktem z koncernami petrochemicznymi.

więcej

2009

Wdrożenie systemu gps w MPK w Lubinie

ELTE GPS wdrożyła w Lubinie system zarządzania komunikacją miejską wraz z przystankową informacją pasażerską na wybranych przystankach pracujący w oparciu o system GPS i łączność GSM/GPRS.

Jednostki Straży Pożarnej - zachodniopomorskie

Przeprowadzona we współpracy z oddziałami straży pożarnej wszechstronna analiza potrzeb i procedur stosowanych w organizacji służb ratunkowych, pozwoliła dostosować System Monitorowania Obiektów Kraków do zapotrzebowania nakreślonego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

więcej

Instalacja systemu monitoringu samochodów w Nijman/Zeetank

Koncerny BP i Royal Dutch Shell Group, podpisując kontrakt na korzystanie z usług transportowych firmy Nijman/Zeetank International Logistic Group, jako kryterium współpracy wyznaczyły wyposażenie cystern w system monitoringu GPS. Spośród dostępnych na rynku Nijman/Zeetank wybrał jako najlepiej spełniający wymagania - system lokalizacji pojazdów SMOK.

więcej

Monitoring GPS w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

System monitorowania i lokalizacji obiektów SMOK został skonfigurowany względem potrzeb i specyfikacji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, a w następstwie wygranego przetargu - zamontowany na 49 pojazdach biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg.

więcej

Monitoring pojazdów i kontrola paliwa w PGKiM w Krotoszynie

W trybie zapytania ofertowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie Sp. z o.o. wybrało ELTE GPS do wyposażenia w urządzenia lokalizujące części swojej floty pojazdów.

więcej

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław

Do systemu monitorowania obiektów SMOK obsługującego od 2008 roku Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. zamówiono dodatkowo dla każdej z maszyn sondy paliwa oraz elementy identyfikujące kierowcę. Jest to często stosowana konfiguracja systemu i dodatkowych urządzeń, która pozwala na ścisłe monitorowanie zużycia paliwa, a także autoryzację osoby uruchamiającej pojazd. W efekcie poza ulepszeniem organizacji pracy, zazwyczaj prowadzi to także do zmniejszenia kosztów zużycia paliwa.

Konfiguracja systemu monitoringu GPS dla Dolnośląskich Linii Autobusów

Po wygraniu przetargu na świadczenie usług przewozowych Dolnośląskie Linie Autobusowe we Wrocławiu były zobligowane wymaganiami SIWZ do wyposażenia swoich pojazdów w system kontroli realizacji rozkładu jazdy. Jako najbardziej optymalny został wybrany system SMOK.

więcej

Wdrożenie systemu lokalizacji pojazdów ratowniczych dla Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

W wyniku szczegółowej analizy obejmującej potrzeby klienta system lokalizacji pojazdów SMOK został skonfigurowany adekwatnie do specyfikacji słupskiego pogotowia. Zamówiony zestaw zainstalowany został w ambulansach.

więcej

Monitoring GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

SMOK Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów w następstwie wygranego przetargu będzie obsługiwał pojazdy biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przez trzy kolejne okresy zimowe, począwszy od sezonu 2009/10.

więcej

Instalacja urządzeń GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

W drodze przetargu Gdański Zarząd Dróg Wojewódzkich na trzy najbliższe okresy zimowe wyposaży prawie 70 maszyn o zastosowaniu płużąco-posypującym w zestawy urządzeń GPS i terminali statusowych produkcji ELTE GPS.

więcej

2009

Nowy system gps dla flot kolejowych

ELTE GPS Sp z o.o. opracowała system zarządzania flotą kolejową oparty na monitoringu GPS wraz z kontrolą zużycia paliwa przez lokomotywy. System został wdrożony m.in. w: PKP LHS, PKP Cargo, ORLEN KolTrans, Arcelor Mittal

więcej

2009

ELTE GPS opracowała system kontroli paliw

Firma zakończyła opracowywanie i rozpoczęła produkcję elementów systemu SMOK odpowiedzialnych za kontrolę paliwa tj. przepływomierz mechaniczny, przepływomierz elektroniczny, sonda mikroprocesorowa.

więcej

Emapa - cyfrowe mapy i plany

ELTE GPS sp. z o.o. zawarła umowę z Emapa na wykorzystanie technologii MapCenter oraz cyfrowych map i planów w oferowanym przez siebie Systemie Monitoringu Obiektów SMOK.

2009

Wdrożenia systemu SMOK na terenie całej Polski!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami lokalnymi na stronach regionalnych ELTE GPS.

więcej

2009

Uzyskanie opinii o innowacyjności produktów ELTE GPS

Firma ELTE GPS pod koniec roku 2009 otrzymała OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI wystawioną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Opinia instytutu dotyczy rozwijanej przez ELTE GPS technologii systemu lokalizacji, która umożliwia skuteczny nadzór i lokalizację dużej liczby pojazdów wykonujących pracę w wielu miejscach, często odległych.

więcej

2009

Urządzenia firmy ELTE GPS na krakowskich uczelniach

Akademia Górniczo Hutnicza oraz Politechnika Krakowska zostały wyposażone w celach dydaktycznych w nasze urządzenia GPS.

Ekologiczne rozwiązania przyszłości

Stajemy przed widmem katastrofy klimatycznej i kryzysu energetycznego spowodowanych wyczerpaniem globalnych zasobów energii pierwotnej. W trosce o ich zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie ELTE GPS przystąpiło do klastra Green Stream, koalicji zjednoczonej w ramach projektu produkcji pojazdów elektrycznych, tworzenia ekologicznych rozwiązań technologicznych z dziedziny pojazdów elektrycznych i systemów wytwarzania energii elektrycznej.

2003

Zastosowanie technologii GPS w logistyce.

Wykorzystanie systemu monitoringu pojazdów techniką gps w aspekcie ochrony i kontroli transportu.

więcej

2002

Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce

W sierpniu 2002 roku urządzenia typu SMOK zostały wykorzystane przy zabezpieczeniu wizyty Papieża Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sztab Policji posiadał pełny podgląd rozmieszczenia swoich radiowozów na terenie Kalwarii oraz całej trasy przejazdu Papieża z Krakowa. W pojazdach zainstalowane były sterowniki GPS komunikujące się z bazą poprzez łączność radiowa oraz GPRS.

więcej

ZAUFALI NAM