Więcej informacji

2009

Monitoring GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

SMOK Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów w następstwie wygranego przetargu będzie obsługiwał pojazdy biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przez trzy kolejne okresy zimowe, począwszy od sezonu 2009/10. Zasługującym na szczególną uwagę w tym przypadku jest fakt zainstalowania na wszystkich pojazdach dodatkowych czujników płużenia i posypu.

System monitoruje bieżące oraz obsługuje archiwalne dane m.in. o trasach przejechanych przez pojazdy. Konfrontacja tych informacji z rejestrem aktywności pługów czy posypu materiałów topiących lub uszorstniających pozwala na tworzenie zestawień graficznych i tabelarycznych prezentujących kompletny raport wykonanych prac w oparciu o dokładny czas i miejsce ich realizacji.

ZAUFALI NAM