Więcej informacji

2009

Uzyskanie opinii o innowacyjności produktów ELTE GPS

Firma ELTE GPS pod koniec roku 2009 otrzymała OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI wystawioną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Opinia instytutu dotyczy rozwijanej przez ELTE GPS technologii systemu lokalizacji, która umożliwia skuteczny nadzór i lokalizację dużej liczby pojazdów wykonujących pracę w wielu miejscach, często odległych.

Cytując opinię Instytutu sposób rozwiązania problemów technicznych oraz sposób przesyłu danych oparte są w ELTE GPS na rozwiązaniach innowacyjnych. W/w opinia przydatna jest przy pozyskiwaniu środków unijnych w ramach programów rozwoju regionalnego i Narodowej Strategii Spójności. Wszelkie dokumenty dotyczące tej kwestii udostępniamy na życzenie.

certyfikat iso monitoring gps

ZAUFALI NAM