Więcej informacji

2009

Instalacja urządzeń GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

W drodze przetargu Gdański Zarząd Dróg Wojewódzkich na trzy najbliższe okresy zimowe wyposaży prawie 70 maszyn o zastosowaniu płużąco-posypującym w zestawy urządzeń GPS i terminali statusowych produkcji ELTE GPS. Wprowadzony system lokalizacji SMOK zbiera m.in. dane o położeniu i prędkości pojazdów, a zamontowany terminal umożliwia kierowcom składanie meldunków o bieżąco wykonywanych czynnościach. Początek pracy, zator śnieżny, awaria pługa, wypadek na drodze czy przerwa w pracy to tylko niektóre z możliwych do określenia statusów.

Istotnym rozwiązaniem była przede wszystkim możliwość raportowania prac wykonanych przez pojazdy bezpośrednio na zlecenie gdańskiego ZDW z uwzględnieniem pełnej dokumentacji miejsca i czasu zastosowania takich działań. Założenie zostało zrealizowane wprowadzeniem systemu SMOK umożliwiającym pełne monitorowanie problematycznych kwestii.

Akcja zima

ZAUFALI NAM