Więcej informacji

02.102012

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach monitoruje pracę pojazdów strażackich

To już 16 Komenda Wojewódzka, w której został wdrożony System Monitorowania Obiektów Kraków w celu geolokalizacji pojazdów ratowniczych i usprawnienia dojazdu na miejsce zgłoszenia. System ten jest dostosowany do potrzeb straży i zintegrowany z najnowszą wersją aplikacji Systemu Wspomagania Decyzji firmy Abakus.

Zakończona z początkiem października implementacja systemu obejmowała wyposażenie pojazdów strażackich w sterowniki pojazdowe GPS/GSM, terminal graficzny PDA, połączenie z systemem sygnalizacji uprzywilejowania oraz odpowiednio dostosowane do wymagań straży oprogramowanie serwerowe i klienckie, którego zadaniem jest przetwarzanie, analiza oraz gromadzenie napływających danych – GPS Monitor i Rejestr GPS. Zamontowane w pojazdach terminale umożliwiają bezpośrednią komunikację załogi z dyspozytorem oraz informowanie bazy o etapie realizacji zleconego zadania, a przede wszystkim sprawnego nawigowania do miejsca zdarzenia. W celu usprawnienia pracy straży, oprogramowanie GPS Monitor zostało wdrożone w dwóch wersjach tzw. "klienckiej", czyli instalacji tego oprogramowania na wskazanym komputerze oraz "www", która umożliwia na bieżące monitorowanie pojazdów strażackich poprzez dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową.

Dodatkowo Komenda Wojewódzka wyposażyła swoje jednostki w lokalizatory osobiste, umożliwiające monitorowanie położenia osoby, która w danym momencie to urządzenie posiada, wykorzystywane, np. podczas realizacji akcji poszukiwawczych w terenie.

geolokalizacja w strazy pożarnej

Województwa w których jednostki straży pożarnej wykorzystują systemy firmy ELTE GPS

ZAUFALI NAM