Więcej informacji

15.102012

System SMOK wspiera procesy realizowane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze został kolejnym użytkownikiem systemu lokalizacji pojazdów, którego producentem jest firma Elte GPS. System umożliwia monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów komunalnych przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z przesyłem informacji o lokalizacji i stanie pojazdów, i ich urządzeń przy użyciu pakietowej transmisji danych GPRS.

Szczególny nacisk położony został na wsparcie i monitorowanie procesów związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz oczyszczaniem miasta dzięki instalacji na pojazdach urządzeń wśród, których znalazły się czujniki otwarcia klapy wyładowczej (tzw. odwłoka) oraz podłączenia sygnału elektrycznego informującego o załączeniu/wyłączeniu przystawki mocy.

ZAUFALI NAM