Więcej informacji

02.102012

Elte GPS wyposaży lokomotywy Lubelskiego Węgla Bogdanka w rejestratory obrazu

Z początkiem października firma Elte GPS podpisała z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. umowę, której przedmiotem jest montaż kompletów video rejestratorów rejestrujących obraz przed pojazdem i rejestratorów głosu maszynistów na lokomotywach spalinowych wraz z oprogramowaniem.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podjął decyzję o montażu takich urządzeń w związku z zaleceniami wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, użycie video rejestratorów pozwoli na bieżące monitorowanie toru ruchu pojazdów trakcyjnych zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, dzięki zainstalowanemu promiennikowi podczerwieni.

ZAUFALI NAM