Więcej informacji

11.092012

Przemyska Gospodarka Komunalna użytkownikiem systemu monitorowania pojazdów SMOK

Przemyska Gospodarka Komunalna to przedsiębiorstwo z ponad 60 letnią tradycją i do jej zakresu działalności należy m.in. zbiórka i transport odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych czy oczyszczania placów i ulic.

W celu realizacji misji, którą jest dbałość o środowisko naturalne, stała poprawa jakości i terminowości szerokiego wolumenu świadczonych usług Spółka wdrożyła system firmy Elte GPS, do lokalizacji i monitorowania pojazdów, jak również kontroli prac związanych z wywozem odpadów stałych oraz oczyszczaniem pasów drogowych.

Efektem zakończonego w sierpniu wdrożenia jest wysoce funkcjonalny system wraz z oprzyrządowaniem zainstalowanym w pojazdach, dzięki któremu użytkownicy mają dostęp poprzez przeglądarkę www do aplikacji, która umożliwia automatyczne ustalanie pozycji pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług, archiwizację danych oraz generowanie i sortowanie przez użytkownika poprzez zadany zakres czasowy, dla wybranego pojazdu lub grupy pojazdów, raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów (raportów drogowych, raportów zdarzeń).

Pojazdy Przemyskiej Gospodarki Komunalnej zostały wyposażone w urządzenia do pomiaru zużycia paliwa, co w znaczny sposób wpływa na obniżenie kosztów realizacji usług, a co za tym idzie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ze względu na specyfikę branży w jakiej funkcjonuje firma, w pojazdach zainstalowano czujniki podnoszenia odwłoka, działania urządzenia zasypowego, pracy (opuszczania) szczotek, załączenia przystawki odbioru mocy, w celu monitorowania pracy urządzeń wykorzystywanych w procesach realizacji usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i oczyszczaniem ulic.

ZAUFALI NAM