Więcej informacji

28.052012

System firmy Elte GPS dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Elte GPS podpisało umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na dostawę i wdrożenie systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego.

Przedmiot umowy obejmuje system lokalizacji pojazdów wraz z urządzeniami wspomagającymi prace załóg strażackich. Do takich urządzeń między innymi należy terminal PDA pozwalający na: komunikację dyspozytora z załogą wozu, powiadamianie o aktualnie wykonywanych czynnościach, a przede wszystkim sprawną nawigację pojazdu do miejsca zgłoszenia. Wiedza na temat aktualnej pozycji pojazdu oraz jego statusu pozwoli dyspozytorowi wybrać ten, który znajduje się najbliżej miejsca wezwania.

Zgromadzone informacje, na temat pracy pojazdów, pozwolą na tworzenie złożonych raportów według zdeklarowanych kryteriów i będą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie tak wyspecjalizowanej floty samochodowej.

Realizacja projektu ma na celu implementację systemu, który zoptymalizuje wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich, a tym samym działań ratunkowych, zwiększając ich skuteczność.

ZAUFALI NAM