Więcej informacji

20.062013

O rozwiązaniach Elte GPS na Kongresie Regionów 2013

W czerwcu w Świdnicy odbył się IV Ogólnopolski Kongres Regionów, który jest miejscem spotkań środowiska samorządowego z biznesowym, przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz Unii Europejskiej.

Elte GPS jako jeden z partnerów technologicznych Orange Polska (partner główny Kongresu) podczas panelu dyskusyjnego, pt. „Jak inteligentne technologie i usługi pozwolą Ci zracjonalizować wydatki w samorządzie”, przybliżył możliwości oraz potencjał technologii M2M (machine to Machine), korzyści płynących z jej użycia, prezentując zastosowanie systemów do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz gmin.

Równocześnie w dodatku do Newsweeka poświęconego tegorocznej edycji Kongresu Regionów ukazał się artykuł Pana Grzegorza Klimczyka, dyrektora sprzedaży M2M, pt. "Jak inteligentne technologie i usługi pozwolą ci zracjonalizować wydatki w samorządzie", w którym prezentuje rozwiązania Partnerów Orange, w tym Elte GPS.

Zapraszamy do lektury

Foto relacja z Kongresu

Prelegenci podczas panelu dyskusyjnego organizowanego przez Orange Polska wraz z partnerami technologicznymi
(żródło: www.kongresregionow.pl)

ZAUFALI NAM