Więcej informacji

02.072014

System SMOK w przedsiębiorstwach komunalnych w Białymstoku

Białystok to kolejne miasto, w którym wszystkie firmy komunalne, świadczące usługi odbioru odpadów od mieszkańców, korzystają z Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK.

W związku z obowiązywaniem tzw. „ustawy śmieciowej”, od 1 lipca nastąpiła zmiana firm komunalnych odbierających odpady z terenu miasta Białystok. Wśród trzech firm, które zostały wyłonione w drodze przetargu jest MPO Białystok, ASTWA oraz PUK Hajnówka - wszystkie z nich korzystają z naszego autorskiego Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK.

Jednocześnie, na terenie miasta Białystok wprowadzona została identyfikacja pojemników z wykorzystaniem technologii RFID co jest istotną zmianą w sposobie rozliczania odbioru odpadów od mieszkańców w stosunku do poprzedniego systemu. Identyfikacja pojemników realizowana jest za pomocą zestawu anten RFID i czytników RFID montowanych na pojazdach oraz identyfikatorów RFID zamontowanych w pojemnikach, wszystkie te elementy systemu jak i oprogramowanie wyprodukowała firma Elte GPS.

Dodatkowo pojazdy firm realizujących w Białymstoku usługi wywozu odpadów wyposażone są w terminale PDA, które umożliwiają przekazywanie do systemu monitoringu informacji o stanie realizacji zleceń oraz szybką komunikację kierowcy z koordynatorem. Pełnią funkcję nawigacyjną, wyświetlają trasę wzorcową przejazdu, a w szczególności współrzędne punktów gospodarowania odpadami.

Zastosowanie przez firmy komunalne systemu SMOK z identyfikacją pojemników to przede wszystkim możliwość rozliczania realizacji usług w oparciu o rzeczywistą ilość opróżnionych pojemników ze wskazaniem miejsc odbioru odpadów oraz rejestrowanie nieprawidłowości, które wystąpiły podczas wykonywani tych czynności.

ZAUFALI NAM