Więcej informacji

20.032014

Identyfikacja pojemników w Kołobrzegu

W Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu dobiegają końca prace nad wdrożeniem systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg realizowanego przez firmę Elte GPS.

Zakres realizowanego wdrożenia to nie tylko oznaczanie pojemników polegające na wyposażeniu każdego z nich w elektroniczny identyfikator RFID posiadający swój unikalny numer oraz przypisaniu go do odpowiedniego punktu wywozowego, ale również instalacja w pojazdach MZZDiOŚ systemu identyfikacji tych pojemników.

Na śmieciarkach zostały zamontowane anteny RFID, dzięki którym każdy pojemnik umieszczony na zasypie zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Natomiast hakowce i pojazdy typu HDS, dzięki wyposażeniu ich w bezprzewodowe czytniki ręczne, obsługiwane przez załogę tych pojazdów, zidentyfikują kontenery i pojemniki typu „dzwon”.

Poprzez wyposażenie pojazdów w terminale systemu RFID możliwe będzie:

  • wybranie i identyfikowanie punktu odbioru odpadów, na którym realizowana jest usługa,
  • przypisanie komunikatu z dołączonym zdjęciem do konkretnego miejsca odbioru odpadów, na którym stwierdzono nieprawidłowość,
  • przypisanie komunikatu do punktu wywozowego w przypadku uszkodzonego identyfikatora lub jego braku w pojemniku,
  • automatyczne wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie pracowników MZZDiOŚ, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany wg obowiązującego harmonogramu lub gdy taka czynność nie została wykonana a winna być zarejestrowana,
  • sygnalizowanie pracownikom, że identyfikator danego pojemnika został odczytany przez system,
  • nawigowanie do dowolnego, zdefiniowanego w bazie punktu odbioru odpadów,
  • rejestrowanie zdefiniowanych notatek oraz tych o dowolnej treści wprowadzonych przez członka załogi pojazdu natychmiast po wystąpieniu danego zdarzenia uniemożliwiającego realizację usługi, np.: uszkodzony pojemnik, brak dojazdu do punktu odbioru odpadów, niewłaściwy odpad w pojemniku itp.

Dostarczane wraz z systemem oprogramowanie umożliwia:

  • wyświetlanie danych o zarejestrowanych zdarzeniach związanych z wywozem odpadów i informacji dotyczących m.in.: lokalizacji dowolnie wybranego pojazdu bądź całej grupy,
  • tworzenie oraz aktualizowanie tras przejazdu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Wszystkie informacje zarejestrowane przez system są dostępne do pobrania przez użytkowników już w dniu zarejestrowania zdarzenia oraz są na bieżąco archiwizowane w bazie danych. Na podstawie zarejestrowanych zdarzeń oprogramowanie umożliwia generowanie raportów, dokumentowanie zakresu wykonanej pracy, co pozwala w łatwy i szybki sposób rozliczyć się z klientem, w tym przypadku Gminą Miasta Kołobrzeg.

ZAUFALI NAM