Więcej informacji

19.092014

Inwentaryzacja pojemników w MPO Kraków

Z początkiem października 2014 roku na terenie Krakowa firma Elte GPS rozpocznie proces znakowania pojemników na odpady komunalne Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Proces znakowania wynika z konieczności identyfikacji pojemników w systemie gospodarowania odpadami i nastąpi w dniach odbiorów odpadów, po zakończeniu pracy brygady wywozowej. Na pojemniki zostaną naklejone foliowe etykiety z kodem kreskowym. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dane pojemników takie jak ich typ, zdjęcie i lokalizacja będą wprowadzone do specjalnej bazy i naniesione na mapę.

Więcej informacji na temat inwentaryzacji na stornie MPO Kraków.

ZAUFALI NAM