Więcej informacji

15.122014

Monitorowanie Pojazdów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

Główną działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo należy do grona najlepszych firm wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Podążając za ideą nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa Spółka wyposażyła ponad 100 pojazdów w System Monitorowania Pojazdów SMOK.

Wdrożony system umożliwia monitorowanie pojazdów oraz podstawowych parametrów ich pracy. Dostęp do systemu następuje poprzez logowanie użytkownika do aplikacji on-line w przeglądarce internetowej.

Dodatkowo został udostępniony moduł ewidencji, którego głównym zadaniem jest tworzenie bazy danych floty przedsiębiorstwa. Poza podstawowymi informacjami o pojeździe (numer rejestracyjny, VIN, rocznik, kolor, itp.) użytkownicy mają możliwość przeglądania historii napraw, tankowań, polis ubezpieczeniowych, szkód komunikacyjnych oraz ogumienia. Ponadto moduł ten posiada tzw. terminarz, którego zadaniem jest przypominanie o zbliżających się terminach przeglądu, konserwacji.

ZAUFALI NAM