Więcej informacji

01.072015

Elte GPS o rozwiązaniach dla branży kolejowej podczas konferencji organizowanej przez SITK

W dniach 24-26 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja pojazdów kolejowych" podczas, której Elte GPS zaprezentowało rozwiązania skierowane dla branży kolejowej.

W czasie jej trwania, specjalista Elte GPS zaprezentował autorski i innowacyjny system do kontroli przebiegu i położenia wagonów. System ten wykorzystuje tzw. liczniki kilometrów, które nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania oraz posiadają funkcję zdalnego odczytu zarejestrowanych parametrów. Omówił możliwości nowoczesnych, elektronicznych tachografów pozwalających na zdalny oraz automatyczny odczyt zarejestrowanych i zapisanych danych. Na koniec przedstawił rozwiązania z zakresu monitorowania parametrów eksploatacyjnych lokomotyw i kontroli zużycia paliwa.

Dodatkowo na specjalnie utworzonym stoisku firmowym uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze wszystkimi naszymi rozwiązaniami oraz uzyskać profesjonalną, rzetelną informację na temat oferowanych rozwiązań i produktów.

Organizatorem konferencji był Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W trakcie tego wydarzenia można było również wysłuchać prezentacji, których tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące:

  • historii tworzenia kolei,
  • projektowania i wytwarzania pojazdów kolejowych i ich elementów,
  • eksploatacji – użytkowania i utrzymania pojazdów kolejowych,
  • diagnostyki i badania pojazdów kolejowych.

Elte GPS podczas konferencji

ZAUFALI NAM