Więcej informacji

19.092017

Konferencja na najpiękniejszym statku żaglowym

W połowie września firma Elte GPS zorganizowała konferencję podczas rejsu na największym i najpiękniejszym statku żaglowym w Polsce „Dar Młodzieży”.

Jednodniowa konferencja pt. „Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w gospodarowaniu odpadami” skierowana była do firm realizujących usługi odbioru odpadów na terenie północnej Polski.

Wydarzenie to było okazją do prezentacji i dyskusji na temat narzędzi które, skutecznie wspierają i nadzorują procesy odbioru odpadów.

W ciągu tego dnia miały miejsce wystąpienia poświęcone m.in.:

  • systemowi do planowania harmonogramów oraz weryfikowania ich realizacji,
  • aplikacji SMOK iPGO - nowoczesnemu narzędziu wspierającemu proces inwentaryzacji pojemników i kontenerów,
  • systemowi ET Pics pozwalającemu na udokumentowanie realizacji zadań lub stwierdzonych nieprawidłowości w formie zdjęć lub filmów.

ZAUFALI NAM