Więcej informacji

24.012017

Rozwijamy się dla Ciebie

W 2016 roku wprowadziliśmy do gamy naszych rozwiązań nie tylko nowe urządzenia i nowe funkcje oprogramowania, ale również i takie, z których wcześniej korzystali tylko klienci wybranych branż. Obecnie wiele naszych rozwiązań znajduje zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i usług. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Kontrola trzeźwości w systemie SMOK

Doposażając moduł identyfikacji kierowcy i kontroli czasu pracy w dodatkowe urządzenie pomiarowe, jakim jest alkomat, powstało narzędzie do kontroli trzeźwości pracowników z jednoczesną ich identyfikacją.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Moduł raportowania kontroli prędkości

Moduł raportowania przekroczeń prędkości w systemie SMOK pozwala na analizę oraz raportowanie przekroczeń prędkości w stosunku do rzeczywistych ograniczeń prędkości występujących na danym odcinku drogi, którą poruszał się pojazd. Raport nie tylko informuje o ilości przekroczeń, ale zawiera też informację, czy miały one miejsce w terenie zabudowanym, czy poza nim. Dodatkowo szczegóły raportu zawierają dokładne dane na temat daty i godziny popełnienia wykroczenia, lokalizację miejsca wraz z jego współrzędnymi geograficznymi, wielkość przekroczenia prędkości wraz z informacją o jej ograniczeniu na danym odcinku drogi, maksymalną prędkość przejazdu, czas trwania przekroczenia oraz dystans, na którym do niego doszło.

Fragment raportu przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym

Fragment raportu przekroczeń prędkości poza terenem zabudowanym

System Dystrybucji Paliwa

Na potrzeby kontroli i rozliczania zużycia paliwa został opracowany i wykonany System Dystrybucji Paliwa Elte GPS. Dzięki jego zastosowaniu można nadzorować ilość paliwa wydanego z przenośnych stacji paliwowych (zbiorników).

Więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Moduł zarządzania trasą

Nowy moduł zarządzania trasą powstał po to, aby zapewnić bezpieczeństwo przewożonych towarów w pojazdach firm realizujących usługi spedycyjne/przewozowe. Zastosowanie tego modułu znacznie przyspiesza pracę operatora, umożliwiając błyskawiczne skonfigurowanie oraz uruchomienie śledzenia i kontroli zaplanowanej trasy.

Dzięki jego zastosowaniu operator może na bieżąco kontrolować przejazd pojazdów w zaplanowanych wcześniej korytarzach przewozowych. Poprzez wskazanie w systemie SMOK danego pojazdu, naczepy, obsady osobowej może on stale monitorować stan realizacji wcześniej ustalonej trasy (obecność na miejscu załadunku, realizację trasy, dojazd do miejsca wyładunku, opuszczenie dozwolonego korytarza).

Moduł posiada również możliwość przekazywania tych informacji do zewnętrznych systemów poprzez interfejs web service. Dzięki temu możliwa jest jego integracja z rozmaitymi systemami dyspozytorskimi wykorzystywanymi w transporcie.

Widok modułu zarządzania trasą z funkcją przydzielania korytarza przewozowego dla wybranego pojazdu z naczepą.

SMOK Check Komunal

SMOK Check Komunal to czytnik ze stacją dokującą będący elementem modułu identyfikacji pojemników i kontenerów. Urządzenie służy do manualnego odczytu identyfikatorów RFiD umieszczonych na pojemnikach – głównie kontenerach i pojemnikach typu „dzwon”.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Nowy moduł planowania tras i harmonogramów odbioru odpadów

Nowy moduł planowania tras i harmonogramów odbioru odpadów to doskonałe narzędzie do planowania zleconych zadań związanych z wywozem odpadów i ich kontrolą.

Umożliwia on tworzenie planów i wizualizacji harmonogramów odbioru odpadów dla wybranych rejonów oraz tras dla poszczególnych pojazdów w określone dni - zgodnie z harmonogramem.

Główne cechy nowego modułu planowania:

  • wizualizacja harmonogramów i tras w formie tabelarycznej oraz na cyfrowej mapie,
  • tworzenie harmonogramów z uwzględnieniem rodzaju odpadów oraz częstotliwości ich odbioru,
  • uwzględnienie ustalonych dni wolnych od pracy (świąt) przy tworzeniu planów tras i generowaniu harmonogramów,
  • zaawansowane możliwości filtrowania,
  • opcjonalna możliwość wyszukania na stronie internetowej terminu odbioru odpadów dla mieszkańców wraz z możliwością eksportu harmonogramu do pliku PDF,
  • współpraca z terminalami pokładowymi oraz systemem identyfikacji i ważenia pojemników.

SMOK Check USB

W 2016 roku Elte GPS, podążając za potrzebami i kierunkami rynku, zaprojektowało nową grupę urządzeń do manualnego odczytu identyfikatorów RFID.

SMOK Check USB to dualne czytniki RFID, współpracujące z urządzeniami mobilnymi, które wraz z identyfikatorami mogą mieć zastosowanie w inwentaryzacji wyposażenia biur i pojazdów, narzędzi i maszyn produkcyjnych, ewidencji środków trwałych i towarów oraz kontroli realizacji usług.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Lokalizator kontenerów

Lokalizator kontenerów to nowoczesne urządzenie z wbudowanymi bateriami zasilającymi, przeznaczone do monitorowania lokalizacji kontenerów. Poza modułem zasilającym i modułami GSM i GPS, lokalizator wyposażony jest w czujnik umożliwiający wykrycie załadunku i wyładunku kontenera.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania.

ZAUFALI NAM