Więcej informacji

10.102018

SMOK zintegrowany z systemem SENT

Z dniem 1 października 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539). Podstawową zmianą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu SENT.

W związku z powyższym informujemy, że system SMOK jest gotowy do integracji w ramach usługi SENT.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Więcej informacji na stronie.

ZAUFALI NAM