Więcej informacji

24.042019

Elte GPS zaprezentowało rozwiązania podczas Save The Planet w Sofii

W połowie kwietnia, podczas 10-tej Południowo-Wschodnio Europejskiej Wystawy i Konferencji – Save the Planet, specjaliści Elte GPS podzielili się własnymi doświadczeniami i zaprezentowali w praktyczny sposób systemy wspierające i nadzorujące gospodarowanie odpadami, na specjalnie wyposażonym pojeździe komunalnym do tej demonstracji.

Save the Planet, Sofia, jest jedynym wydarzeniem w Bułgarii w formacie „wystawa – konferencja”, podczas którego swoje rozwiązania zaprezentowały firmy z Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii.

Przyjazne dla środowiska i wydajne rozwiązania zamieniają odpady w cenne zasoby, energię i pomagają stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wydarzenie koncentruje się na rozwoju środowiskowym rynku Południowo-Wschodniej Europy. Zgodnie z europejskimi celami polityki dotyczącej odpadów i wyższymi celami w zakresie ponownego użycia i recyklingu do 2030 r., region ten zdecydowanie czyni postępy w zrównoważonej gospodarce odpadami.

Wydarzenie to jest miejscem spotkań przedstawicieli branży z sektorów produkcji, handlu i sektora publicznego, władz miejskich i przedstawicieli administracji państwowej.

ZAUFALI NAM