Więcej informacji

15.112019

Podpisanie umowy na realizację projektu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Pod koniec września 2019 r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na "rozbudowę systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej poprzez dostawę i montaż urządzeń oraz rozbudowę oprogramowania Systemu MKA".

Zakres umowy dotyczy realizacji projektu obejmującego między innymi:

 • rozbudowę systemu centralnego MKA,
 • rozbudowę aplikacji mobilnej iMKA,
 • opracowanie i wdrożenie aplikacji iMKA-S,
 • budowę systemu informacji pasażerskiej,
 • dostarczenie i montaż:
  • tablic informacji pasażerskiej pracujących w technologii e-papier,
  • terminali identyfikacji przeznaczonych do realizacji funkcji CICO (check_IN_check_OUT) w pociągach Województwa Małopolskiego,
  • terminali BUS umożliwiających regulowanie płatności za przejazd z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technologii w pojazdach Podmiotów świadczących usługi przewozowe na terenie województwa.

https://www.facebook.com/MalopolskaKartaAglomeracyjna/

ZAUFALI NAM