Więcej informacji

09.052019

Systemy Elte GPS na Karaibach

Trzy spółki realizujące usługę odbioru odpadów na Martynice, wyspie w archipelagu Wysp Nawietrznych, zostały wyposażone w rozwiązania Elte GPS.

W spółkach EVEA oraz SMTVD, Elte GPS zrealizowało pilotażowe wdrożenia, które obejmowały wyposażenie pojazdów w system monitorowania pojazdów GPS, system automatycznej identyfikacji pojemników w technologii UHF, system komunikacji z kierowcą oraz system monitorowania parametrów eksploatacyjnych pojazdów.

Trzecia implementacja w firmie Fiser polegała na montażu lokalizatora GPS wraz z czujnikiem pracy urządzeń wrzutowych, czujnikiem otwarcia odwłoka oraz na uruchomieniu systemu manualnej identyfikacji pojemników/kontenerów, systemu komunikacji z kierowcą oraz systemu monitorowania parametrów eksploatacyjnych pojazdów.

Ponadto w ramach realizacji tych trzech pilotażowych wdrożeń, użytkownicy systemów mogą korzystać z nowego oprogramowania odpowiedzialnego za monitorowanie procesów odbioru odpadów, za raportowanie przebiegu realizacji usług i wystąpienia wszelkich nieprawidłowości podczas ich wykonywania.

ZAUFALI NAM