Więcej informacji

07.042020

Rejestracja obrazu na Litwie

Elte GPS zrealizowało wdrożenie systemu rejestracji obrazu w największej litewskiej firmie komunalnej – Ecoservice.

Litewska firma realizująca usługę odbioru odpadów, między innymi w stolicy tego kraju - Wilnie, wyposażyła swoje pojazdy w system rejestracji obrazu obejmujący urządzenia Photobox oraz kamery (4 na każdym pojeździe).

Zaimplementowane w Ecoservice wdrożenie, ma na celu weryfikację poprawności odbioru odpadów, jak również zarejestrowane podczas wywozu odpadów zdjęcia mają służyć jako materiał dowodowy podczas reklamacji zgłaszanych ze strony mieszkańców/ klientów. Zastosowane rozwiązanie ma być wykorzystane także jako narzędzie prewencyjne przed kradzieżą paliwa z pojazdów komunalnych.

Od 2018 roku Ecoservice używa również innych rozwiązań Elte GPS takich system monitorowania pojazdów GPS, system identyfikacji RFID pojemników wraz z systemem ważenia odpadów w pojazdach.

ZAUFALI NAM