Więcej informacji

01.092020

System dynamicznego ważnienia w Grecji

Z każdym dniem powiększa się liczba klientów na całym świecie korzystających z naszych rozwiązań.

To kolejne nasze wdrożenie na rynku greckim. Tym razem przedmiotem implementacji był system dynamicznego ważenia, system automatycznej identyfikacji RFID oraz system dostępu / autoryzacji użytkownika przy użyciu imiennych kart RFID. Rozwiązanie to umożliwia dostęp do punktu zbiórki odpadów tylko przez uprawnione osoby, a dzięki systemowi identyfikacji pojemników oraz systemowi dynamicznego ważenia możliwe jest monitorowanie i dokładna analiza procesu gromadzenia odpadów.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o rozwiązaniach Elte GPS:

ZAUFALI NAM