Więcej informacji

05.082021

Pilotażowe wdrożenie w firmie RESPONO

Kolejną realizacją na rynku czeskim jest wdrożenie systemu zarządzania zbiórką odpadów dla firmy Respono.

W ramach projektu dostarczyliśmy rozwiązanie składające się z m.in.: systemu dynamicznego ważenia opadów, automatycznego systemu RFID, komputera pokładowego. Wdrożenie obejmowało również udostepnienie mechanizmów integracyjnych do wymiany danych z innym oprogramowaniem.

Dzięki pilotażowi firma dostosowuje proces monitorowania odbioru odpadów do zmieniających się wymagań klientów.

ZAUFALI NAM