Więcej informacji

07.092021

Rozwiązania Elte Group w turystycznej gminie Seeboden

Seeboden w Austrii to kolejna gmina na mapie Europy, na terenie której systemy Elte Group monitorują realizację usług odbioru odpadów.

Wdrożenie obejmowało wyposażenie pojazdów komunalnych firmy FCC w system automatycznej identyfikacji RFID pojemników, komunikacji z kierowcą (komputer pokładowy w pojeździe) oraz dostarczenie ręcznych czytników (kolektorów) do inwentaryzacji pojemników na odpady na terenie gminy.

Zaimplementowane rozwiązania umożliwiają przesyłanie na komputer pokładowy w pojeździe planu trasy. Następnie dzięki systemowi automatycznej identyfikacji możliwe jest nadzorowanie zbiórki odpadów, wykrywanie oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które nastąpiły podczas realizacji usługi.

ZAUFALI NAM