Więcej informacji

04.052021

Rozwiązania ELTE GPS wspierają gospodarkę odpadami w kolejnej europejskiej stolicy

Dzięki współpracy z naszym partnerem firmą Hansab wdrożyliśmy system automatycznej identyfikacji RFID w stolicy Łotwy Rydze.

W ramach realizowanego wdrożenia ELTE GPS wyposażyło pojazdy komunalne lokalnej firmy Clean R, odbierającej odpady na terenie miasta, w zaawansowane i precyzyjne czytniki RFID. Czytniki te rejestrują odbiór każdego pojemnika podczas zaplanowanej trasy zbiórki odpadów.

Uniwersalna technologia, w której zostały wykonane anteny RFID pozwala na odczyt koszy wyposażonych w transpondery RFID zarówno dostarczonych przez ELTE GPS jak i innych dostawców. Dzięki temu nie było konieczności wymiany chipów we wszystkich pojemnikach na terenie obsługiwanym przez firmę odbierającą odpady. W istotny sposób wpłynęło to na obniżenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu.

Dodatkowo poprzez zastosowanie technologii Bluetooth wszystkie dane o odbiorze odpadów, zarejestrowane przez dostarczone czytniki RFID, transmitowane są do terminali pokładowych w pojazdach.

ZAUFALI NAM