Więcej informacji

16.022021

Nowoczesne systemy wagowe optymalizują proces odbioru odpadów na Słowacji

Wdrożenie systemu identyfikacji pojemników RFID oraz ważenia dynamicznego na pojazdach bezpylnych firmy KOSIT a.s. pozwoliło zoptymalizować procesy związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wykorzystującym inteligentne technologie firma KOSIT a.s wprowadza do gospodarki odpadami nową usługę Fair Weighing. Usługa obejmuje tzw. odbiór ilościowy odpadów komunalnych, podczas którego system, wdrożony przez Elte GPS, automatycznie identyfikuje pojemniki, rejestruje wagę odpadów. Dzięki transponderom RFID zamontowanym w pojemnikach, system kojarzy je z danym właścicielem.

Wyposażanie pojazdu odbierającego odpady w anteny RFID oraz tensometry połączone z komputerem wagowym powoduje, że cały proces identyfikacji pojemnika oraz ważenia odbywa się w pełni automatycznie, bez konieczności dodatkowej interwencji pracownika firmy prowadzącej zbiórkę odpadów.

Kompleksowe rozwiązanie, dostarczone przy współpracy z naszym partnerem firmą WAMA Environmental Solutions s.r.o, umożliwia uzyskanie dokładnego i ukierunkowanego obrazu masy odpadów wytwarzanych przez poszczególne gospodarstwa domowe, a także całkowitej ilości zebranych odpadów. Na podstawie zgromadzonych danych, możliwe jest zoptymalizowanie częstotliwości zbiórki, dostosowanie rozmiaru pojemników oraz elastyczne reagowanie na trendy w produkcji odpadów w gminach.

Szerszy i szczegółowy artykuł na stronie firmy Kosit: KOSIT predstavuje Férové váženie.

ZAUFALI NAM