Więcej informacji

22.092022

60. Zjazd Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

W dniach 21 - 23 września 2022 roku w Hotelu "Nosalowy Dwór" w Zakopanem odbywa się zjazd stowarzyszenia połączony z Jubileuszem 30-lecia działalności Forum.

W programie Zjazdu trzy oddzielne debaty na temat przyszłości branży w Polsce zatytułowane Jak widzę przyszłość polskiej gospodarki odpadami? W debatach udział wezmą profesorowie dziedzin ściśle związanych z branżą zarządzania odpadami, prezesi firm oraz producenci wspierający gospodarkę odpadami.

W Debacie Profesorów (w roli moderatora wystąpi prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak), wezmą udział: prof. dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. dr hab. Marek Górski, prof. dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak.

Do Debaty Prezesów zostali zaproszeni: w roli moderatora Henryk Kultys Prezes Zarządu MPO Kraków, oraz: Michał Dąbrowski Przewodniczący Rady PIGO Warszawa, Henryk Drzewiecki Prezes Zarządu MZGOK Konin, Janusz Fic Prezes Zarządu MPGK Krosno, Monika Jaźwiec Prezes Zarządu TESKO Zakopane, Ronald Laska Prezes Zarządu Remondis Szczecin, Andrzej Malara Prezes Zarządu MPGK Katowice, Piotr Szewczyk Prezes Zarządu ZUOK „Orli Staw” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Kalisz, Tomasz Uciński Prezes Zarządu PGK Koszalin.

Do Debaty Producentów przystąpią dr inż. Jacek Połomka Prezes Zarządu ZZO w Marszowie (w roli moderatora) oraz przedstawiciele firm: EKOCEL - Rekowo Górne - Krzysztof Sosnowy, HEWEA - Byków - Marcin Saluk, INTEGRA - Gdynia - Sławomir Kamiński, IVECO Sp. z o.o. - Warszawa – Jacek Nowakowski, PRONAR - Narew - Sławomir Matyśkiewicz, PROTECHNIKA - Łuków - Grzegorz Kowalczyk, PTM POLSKA - Łódź - Tomasz Bartoszewicz, STARPACK - Wrocław – Sławomir Starościak

W Zjeździe reprezentować nas będą dyrektorzy: Wojciech Stawiński oraz Dariusz Ciaputa.

Podczas trwania konferencji z okazji jubileuszu 30-lecia KFDZOM nastąpi Uroczysta Gala. Zostaną wręczone wyróżniania osobom za szczególną aktywność w działalności organizacji i rozwijaniu polskiej gospodarki odpadami. Sponsorem generalnym Zjazdu jest PRONAR.

ZAUFALI NAM