Więcej informacji

08.042022

Jesteśmy partnerem Ogólnosłowackiego Zjazdu Stowarzyszenia Organizacji Robót Publicznych

Stowarzyszenie Organizacji Robót Publicznych (Združenie Organizácií Verejných Prác) na Słowacji w tym roku obchodzi 30-lecie działalności.

Zrzeszone organizacje – jest ich ponad 70 – świadczą kompleksowe obsługi komunalne dla miast i gmin. Zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi, selektywną zbiórką, sprzątaniem, naprawą i utrzymaniem dróg, w tym utrzymaniem zimowym, konserwacją oświetlenia publicznego, zieleni publicznej i cmentarzy, prowadzeniem obiektów sportowych, społecznych i kulturalnych. Organizacje członkowskie świadczą usługi w ponad 200 miastach i gminach dla ponad 2 milionów mieszkańców.

Na zjeździe zaprezentowane zostaną rozwiązania technologiczne dla całej branży komunalnej stosowane w organizacjach członkowskich . Będzie to doskonała okazja do spotkań i wymiany doświadczeń z przedstawicielami gmin, samorządów oraz wystawcami i producentami. Organizatorzy zapewniają warunki do negocjacji z partnerami biznesowymi.

Jesteśmy – ELTE GPS – partnerem wydarzenia. Podczas zjazdu zaprezentujemy nasze najnowsze rozwiązania zarówno produktowe jak i z dziedziny oprogramowania przeznaczone dla branży komunalnej.

Zjazd odbędzie się 17-18 maja 2022 roku w hotelu Patria w Štrbskim Pleso

ZAUFALI NAM