Więcej informacji

28.062022

Kolejny krok Elte Group dla zwiększenia efektywności gospodarki odpadami.

Dzięki współpracy z BC Logia zamontowaliśmy nasze produkty na pojazdach grupy SUEZ w Czechach. System ma służyć dostarczaniu dokumentacji odbioru odpadów oraz monitorowaniu odbioru pojemników. W efekcie znacznie zwiększy to poziom kontroli w gospodarowaniu odpadami.

Na pojazdach zamontowaliśmy panele przyciskowe, które łączą się z systemem RFID. Obsługa z tyłu pojazdu ma cztery przyciski służące do dodawania notatek o zapełnieniu pojemnika w 25, 50, 75 lub 100 procentach. W ramach abonamentu dostarczamy naszemu klientowi pełne wsparcie techniczne. W nieodległym czasie kolejne pojazdy zostaną zaopatrzone w odpowiednie urządzenia.

ZAUFALI NAM