Więcej informacji

27.042022

Nasz system SEPAN i rozwiązywanie problemów

Za nami kolejne szkolenie z obsługi systemu SEPAN. Tym razem ELTE gościło w Czechach na zaproszenie Stavre-Envi s.r.o. Pokazaliśmy pełną ścieżkę systemu, od generowania raportu do tworzenia trasówki dla pojazdów.

W szkoleniu wzięli udział m. in. właściciele firmy. Na spotkaniu przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z systemem, czyli planowanie harmonogramów, bieżące monitorowanie procesów odbioru odpadów oraz generowanie raportów z realizacji usług przez przedsiębiorstwa komunalne.

Szkolenia są jednym z elementów rozwijających nasze wzajemne partnerstwo. Skupiamy uwagę na praktycznych aspektach funkcjonowania systemu. Celem każdego z naszych szkoleń jest przekazanie wiedzy gwarantującej sukces partnerów.

Efektem spotkania w Czechach jest pogłębienie współpracy oraz perspektywa dalszego rozwoju. Rozpoczęliśmy proces przygotowania nowych rozwiązań. Spotkanie prowadził Daniel Błąkała.

ZAUFALI NAM