Więcej informacji

13.042022

Pierwszy montaż urządzeń ELTE przeprowadzony samodzielnie przez naszego partnera w Czechach

W naszym programie współpracy szczególną uwagę poświęcamy kompleksowym szkoleniom prowadzącym do zupełnej samodzielności partnera biznesowego.

W marcu i kwietniu przeszkoliliśmy zespół partnera biznesowego w Czechach. W krótkim czasie (już na początku kwietnia) czeski partner zamontował urządzenia RFID i system ważenia wraz z wagą w pojazdach swojego klienta. W efekcie klient końcowy osiągnął pełną kontrolę nad systemem odbierania odpadów oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Partnerami ELTE są innowatorzy zainteresowani rozwiązywaniem problemów. Budujemy relacje oparte na zaufaniu i umiejętności radzenia sobie z problemami. Oddajemy do dyspozycji partnerom pełny pakiet informacji.

ZAUFALI NAM