Więcej informacji

Dane podstawowe

Nazwa firmy: Elte GPS Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000253803
NIP: 679-288-48-50
REGON: 120225766
Kapitał zakładowy: 50.000zł

ZAUFALI NAM