O Elte GPS Logistic

Nazwa firmy Elte GPS Logistic Sp. z o.o.
Siedziba ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
Miejsce rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000253499
NIP 679-288-48-73
REGON 120225789
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Email info@smokgps.pl

ZAUFALI NAM