O Elte GPS

Nazwa firmy Elte GPS Sp. z o.o.
Siedziba ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
Miejsce rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000253803
NIP 679-288-48-50
REGON 120225766
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Email biuro@eltegps.pl

ZAUFALI NAM