O Elte Smart

Nazwa firmy Elte Smart Sp. z o.o.
Siedziba ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
Miejsce rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000105988
NIP 679-258-51-94
REGON 357075777
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Email biuro@eltesmart.pl

ZAUFALI NAM