Więcej informacji

Autoryzacja i identyfikacja

W obecnych czasach bezpieczeństwo kierowcy oraz przewożonego przez niego ładunku stawiane są na pierwszym miejscu. Rozmaite przedsiębiorstwa za pomocą różnych sposobów - mniej lub bardziej sprawdzonych - próbują takie bezpieczeństwo zapewnić. Często o tym, że rozwiązanie jest całkowicie nieprzydatne można przekonać się dopiero po jego wdrożeniu, za które niestety i tak trzeba zapłacić. Przedstawiamy wybrane metody autoryzacji dostępu do pojazdu, stosowane w systemie SMOK (System Monitoringu Obiektów Kraków) prezentowane na przykładach przedsiębiorstw, w których wdrożenie przyniosło oczekiwane rezultaty.

Określenie „autoryzacja” oznacza metodę za pomocą, której system sprawdza, czy pojazd jest użytkowany przez uprawnione osoby. W systemie SMOK autoryzacja może być stosowana na wielu poziomach: przed i po wejściu do pojazdu, przed dostępem do przestrzeni ładunkowej oraz przed uruchomieniem silnika. Sterownik GPS wyposażony jest w odpowiednie wejścia, do których można podłączyć różnego rodzaju czytniki. Za ich pomocą realizowana jest autoryzacja. Powszechnie stosuje się czytniki dotykowe „Dallas” oraz transponderowe czytniki zbliżeniowe oparte na technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification).

Autoryzacja otwarcia drzwi oraz przestrzeni ładunkowej

Oto przykład firmy, która codziennie do swoich klientów dowozi kosztowny ładunek, m.in. wyroby tytoniowe. W tym przypadku do sterownika GPS poza czytnikiem (tu: RFID) dodatkowo podłączono czujniki autoryzujące otwarcie drzwi oraz przestrzeni ładunkowej. Czytnik RFID zamontowany został na przedniej szybie, dzięki czemu dostęp do niego jest możliwy zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz pojazdu.

Procedura autoryzacji odbywa się w następujący sposób: przed otwarciem drzwi lub przestrzeni ładunkowej kierowca powinien przyłożyć pastylkę (np. w formie breloka) do czytnika, który sprawdza czy przyłożony brelok ma uprawnienia wcześniej zdalnie zaprogramowane z poziomu oprogramowania przez wyznaczoną do tego osobę. Jeżeli tak jest, na czytniku zapali się dioda sygnalizująca stan zalogowania. Wówczas kierowca w przeciągu jednej minuty może dowolnie otwierać drzwi oraz przestrzeń ładunkową bez generowania sygnałów alarmowych wysyłanych do dyspozytora. W przypadku otwarcia drzwi lub przestrzeni ładunkowej po użyciu breloka nie posiadającego uprawnień lub też po upłynięciu jednej minuty od ostatniego zalogowania wysyłany zostaje sygnał z alarmem do oprogramowania zainstalowanego u dyspozytora. Dodatkowo alarm o nieautoryzowanym dostępie do pojazdu może zostać wysłany SMSem do wybranych osób na telefony komórkowe.

Autoryzacja uruchomienia silnika pojazdu

Kolejnym rozwiązaniem często stosowanym, zwłaszcza przez agencje ochrony mienia, jest autoryzacja za pomocą czytnika "Dallas", powiązanego z wyjściem sterownika GPS, do którego podłączony jest rozrusznik.

W tym przypadku autoryzacja odbywa się na poziomie uruchomienia silnika pojazdu a dokładniej włączenia stacyjki (zapłonu). Rozwiązanie polega na tym, że kierowca nie jest w stanie uruchomić samochodu bez wcześniejszego przyłożenia autoryzowanej pastylki do czytnika. Konfiguracja uprawnionych pastylek w urządzeniu jest zdalnie przeprowadzana w centrum monitorowania pojazdów przez operatora. Dzięki zdalnej konfiguracji, w każdej chwili do urządzenia można przypisać inne pastylki. Przy próbie uruchomienia pojazdu bez autoryzacji, oprócz zablokowania rozrusznika do centrum monitorowania wysyłany jest sygnał z alarmem, o czym operator telefonicznie informuje właściciela pojazdu.

Autoryzacja odbioru przewożonego ładunku

Ostatnim opisywanym rozwiązaniem jest autoryzacja na etapie odbioru przez kierowników sklepów przewożonego ładunku. Zastosowano tu czytnik zbliżeniowy "RFID" oraz sygnał otwarcia przestrzeni ładunkowej.

Procedura wygląda następująco: w trakcie załadunku dyspozytor programuje listę sklepów, przy których planowany jest rozładunek. W momencie, gdy pojazd dotrze do miejsca rozładunku, kierownik sklepu przykłada swoją (wcześniej zaprogramowaną) kartę do czytnika zamontowanego na pojeździe. Jeżeli przyłożona karta uprawnia do otwarcia przestrzeni ładunkowej to na czytniku zapala się zielona dioda. Od tej pory przez okres 1 minuty , kierowca ma swobodny dostęp do przestrzeni ładunkowej bez generowania alarmu. Po skończonym rozładunku, kierownik sklepu ponownie - w celu autoryzacji - przykłada kartę. W momencie, gdy przestrzeń ładunkowa zostanie otwarta bez autoryzacji, kierowca przez 30 sekund informowany jest dźwiękiem o tym zdarzeniu. Jeżeli w ciągu tych 30 sekund zostanie przyłożona uprawniona karta, sygnał dźwiękowy wyłączy się i zapali się zielona dioda. W innym wypadku po 30 sek. urządzenie wysyła sygnał alarmowy, na który dyspozytor musi odpowiednio zareagować.

Warto wspomnieć, że w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa istnieje możliwość zastosowania różnych metod, które w większości przypadków wykorzystują pewne elementy powyżej opisanych rozwiązań.

ZAUFALI NAM