Więcej informacji

Kontrola czasu pracy

Zainstalowanie dodatkowych czujników pozwala na uzyskanie danych o czasie i miejscu pracy poszczególnych urządzeń zamontowanych w pojeździe.

Dane te mogą być przedstawione w formie graficznej lub tabelarycznej.

Identyfikacja kierowcy

W zależności od zastosowanych rozwiązań, kierowca może być identyfikowany poprzez:

  • chip w formie "pastylki Dallasa"
  • wpisanie swojego kodu
  • kartę bezstykową
  • klucz kodowy

Podłączenie do dostępnej w pojeździe magistrali CAN

Dzięki podłączeniu poprzez interfejs do magistrali CAN możliwe jest nie tylko sczytywanie informacji o poziomie paliwa, ale również innych parametrów eksploatacyjnych pojazdu, takich jak prędkość, stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, całkowite zużycie paliwa, obroty silnika, temperatura płynu chłodzącego, otwarcie drzwi i inne (pod warunkiem, że parametry te będą dostępne w szynie CAN pojazdu).

Czujnik pracy sprzętu

Instalowany jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba rejestracji pracy dodatkowego sprzętu zainstalowanego na pojeździe np. pompy, agregaty itp.

Identyfikator naczepy

Identyfikator w postaci chipu, montowany w gnieździe złącza spiralnego, łączącego przyczepę z ciągnikiem. Stosowany w przypadkach, gdy możliwe jest wymienne używanie naczep. Umożliwia tworzenie zestawień pracy przyczep.

raport drogowy

Raport drogowy - szczegółowe przedstawienie pracy pojazdu

Czujnik otwarcia

Magnetyczny lub transponderowy (chip o unikatowym numerze odczytywany drogą radiową). Umożliwia kontrolę otwarcia klap, drzwi, itp.

Raport czasu pracy

ZAUFALI NAM