Więcej informacji

Konfiguracja systemu SMOK dla Poczty Polskiej S.A. w Lublinie

450 pojazdów pocztowych w województwie lubelskim wyposażono w urządzenia systemu SMOK. Wygrany przetarg zaowocował wdrożeniem systemu w pełni dostosowanego do potrzeb tak różnorodnej i szeroko rozproszonej floty pojazdów osobowych, dostawczych i technicznych.

W wyniku wygranego przetargu, w 450 pojazdach należących do lubelskiego oddziału Poczty Polskiej wdrożony został System Monitoringu Obiektów Kraków. W celu spełnienia wymagań zadeklarowanych przez Klienta w SIWZ wzbogacony został o szereg nowatorskich rozwiązań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania floty pocztowej. Zamontowano dodatkowe, dobrane pod kątem specyfiki pojazdów urządzenia, służące między innymi do kontroli otwarcia i stopnia zapakowania przestrzeni ładunkowej, kontroli poziomu paliwa, zwiększenia bezpieczeństwa dostawców i transportowanych przesyłek oraz identyfikacji kierowców i załogi. Samochody ciężarowe obsługujące kursy międzyregionalne wyposażono w dotykowe terminale graficzne o przekątnej ekranu 3,5".

System rozbudowany został o funkcję wyszukiwania obiektów na mapie, umożliwiającą szybkie odnalezienie konkretnego miejsca przez wpisanie np. fragmentu nazwy, adresu, czy kodu pocztowego oraz wyszukiwarkę pojazdów na podstawie wybranych przez użytkownika kryteriów. Oprogramowanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzętowych poprzez bieżące śledzenie odstępstw od zdefiniowanych przez Użytkownika harmonogramów pracy kierowców i pojazdów oraz zdeklarowanych tras i wyznaczonych punktów w terenie. Moduł identyfikacji pracowników - kierowców i załóg pojazdów - pozwala na sprawne rozliczanie przepracowanych godzin i raportowanie wykonanych kursów.

Aplikacje umożliwiają ewidencjonowanie i grupowanie pojazdów, definiowanie i nadawanie samochodom czytelnych oznaczeń graficznych obrazujących między innymi przynależność do konkretnej grupy, status i typ pojazdu lub rodzaj wykonywanego kursu, czy stan czujników. Wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane są alarmem dźwiękowym i graficznym. Uzyskanie dowolnego zestawienia ułatwia specjalnie opracowane do tego narzędzie - generator raportów. Umożliwia on dowolną konfigurację zestawianych parametrów w zależności od zapotrzebowania konkretnej placówki lub grupy placówek. Oprogramowanie umożliwia eksport raportów do formatów obsługiwanych przez aplikacje używane w oddziałach Poczty Polskiej na użytek księgowości oraz rozliczeń działów kadr i płac.

Funkcje systemu SMOK w oddziałach lubelskiej Poczty Polskiej:

 • definiowanie grup użytkowników i ich uprawnień,
 • wyszukiwanie obiektów na mapie (wg kodów pocztowych i adresów),
 • graficzne pozycjonowanie pojazdu na mapie co 1 minutę lub wektor skrętu, dokładność do 5 m, wyświetlanie informacji o pojeździe, zmiana skali mapy,
 • identyfikacja pojazdów lub grup,
 • nadawanie odrębnych znaków identyfikacyjnych dla pojazdów lub grup, podział na kategorie, typy i marki,
 • identyfikacja i logowanie działań użytkowników,
 • tworzenie grup pojazdów jako podzbiorów,
 • śledzenie całego taboru, pojedynczego lub wybranych pojazdów, albo grupy,
 • wyświetlanie na mapie pozycji, kierunku jazdy, trasy pojazdu oraz graficznego stanu pojazdu,
 • identyfikacja kierowców i czasu pracy,
 • wykrywanie tankowań i upustów paliwa,
 • wyznaczanie optymalnej trasy przejazdu,
 • możliwość wyszczególnienia typu jazdy (np. techniczna),
 • zdalny odczyt stanu i konfiguracji urządzeń,
 • ustalanie częstotliwości wysyłania danych,
 • zapis danych przy braku zasięgu GPRS,
 • praca przy odłączonym akumulatorze (zasilanie awaryjne),
 • bezinwazyjny sposób montażu - tam, gdzie to możliwe, podpięcie do magistrali CAN lub fabrycznie montowanych czujników,
 • w pierwszej kolejności pobieranie danych z szyny CAN,
 • wysyłanie alarmów na wybrane numery telefonów,
 • możliwość wprowadzenia przez użytkownika harmonogramu pracy dla pracowników, pojazdów, bieżąca kontrola odstępstw od harmonogramu,
 • podział pojazdów wg jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej,
 • generator raportów,
 • wyszukiwanie i zestawianie danych wg podanych parametrów,
 • konwersja danych, zestawień i wykresów dla potrzeb fakturowania, naliczania płac, rozliczania paliwa, księgowości,
 • możliwość gromadzenia danych w układzie chronologicznym z podziałem na konkretne odcinki czasu, pojazdy lub grupy, kierowców lub grupy kierowców, klientów, zbiorczo,
 • możliwość zdefiniowania normy zużycia paliwa i alarm o jej przekroczeniu,
 • sygnały alarmowe: przycisk alarmowy, otwarcie przestrzeni ładunkowej, odchylenia od wyznaczonych tras lub obszarów działania, ingerencja w system,
 • przekazywanie informacji o stopniu wykorzystania powierzchni ładunkowej, wykorzystanej kubaturze i ciężarze ładunku,
 • dostęp do systemu przez www - aplikacje systemu SMOK on-line!

Monitoring floty pojazdów w branży kurierskiej

ZAUFALI NAM