Więcej informacji

Komunikacja z kierowcą

Elementem uzupełniającym system zrządzania flotą samochodową jest terminal montowany w pojeździe. Urządzenie takie pozwala na sprawną komunikację kierowcy z dyspozytorem lub inną osobą odpowiedzialną za nadzorowanie przejazdu lub pracy danej floty.

Terminal PDA

Terminal PDA to ekran dotykowy pracujący w środowisku Windows CE. Umożliwia on kierowcy szybką komunikację z dyspozytorem. Urządzenie pełni również funkcję nawigacyjną – otrzymane od dyspozytora współrzędne pozwalają na wskazanie trasy przejazdu pojazdu.

monitorowanie pojazdów

Terminal pojazdowy PDA

Do podstawowych funkcji terminala należy:

 • nawigacja pojazdu do wybranego punktu docelowego,
 • możliwość wyznaczenia przez dyżurnego / dyspozytora "trasy wzorcowej", którą ma przejechać pojazd,
 • wyświetlenie "trasy wzorcowej" na terminalu zamontowanym w pojeździe dzięki czemu kierowca może sprawdzić czy porusza się po zadanej trasie pracy, widzi drogę przejazdu i może sprawdzić czy nie ominął rejonu wyznaczonego,
 • przesyłanie komunikatów tekstowych, w obie strony, pomiędzy kierowcą a dyspozytorem,
 • możliwość zdefiniowania dla konkretnych przycisków tzw. statusów przyspieszających komunikację między kierowcą a dyspozytorem,
 • prezentacja położenia pojazdu na mapie systemowej lub kompatybilnych mapach dodatkowych (współpraca z programem AutoMapa),
 • możliwość podłączenia do terminala kamery zamontowanej na pojeździe i wyświetlania na nim obrazu z kamery.

Terminal z klawiaturą Qwerty

Innym rozwiązaniem pozwalającym na komunikację z kierowcą jest terminal z klawiaturą Qwerty, który umożliwia:

 • przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych,
 • definiowanie dla konkretnych przycisków tzw. statusów przyspieszających komunikację miedzy kierowcą a dyspozytorem,
 • autoryzację kierowcy,
 • definiowanie z bazy komunikatów domyślnych,
 • definiowanie z bazy statusów wymagających podania dodatkowych parametrów, np. status "tankowanie" i żądanie wprowadzenia ilości zatankowanego paliwa,
 • zapisanie z poziomu terminala komunikatów, jako komunikatów wzorcowych (własnych).
terminal

Terminal z klawiaturą Qwerty

ZAUFALI NAM