Więcej informacji

System zarządzania flotą kurierską

Dynamiczny rozwój na polskim rynku pocztowym i kurierskim zapewniają innowacyjne rozwiązania, do których należy między innymi System zarządzania flotą kurierską produkcji ELTE GPS. Narzędzie to stanowi nieocenione źródło wiedzy umożliwiające sprawne zarządzanie posiadaną grupą pojazdów kurierskich.

Firmom kurierskim i pocztowym system przede wszystkim umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad zleconymi kursami poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących m.in.: postoju pojazdu, ruchu pojazdu, stanu silnika (włączony, wyłączony), obrotów silnika, prędkości chwilowej pojazdu, kierunku ruchu, ilości przejechanych kilometrów, stanu licznika, czasu prowadzenia pojazdu, odchyleń od zakładanego harmonogramu pracy, faktu dojazdu bądź wyjazdu obiektu do/z zakładanego punktu na mapie. Ponadto modułowa struktura systemu lokalizacji pozwala na jego rozbudowę o akcesoria monitorujące m.in.: stan paliwa w zbiorniku, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy, czy otwarcie klap/drzwi.

Poprzez zamontowany w pojeździe sterownik GPS i podłączone do niego czujniki, zarejestrowane dane przekazywane są na serwer za pośrednictwem GPRS-u. W przypadku zdarzenia nadzwyczajnego możliwa jest jego sygnalizacja przyciskiem alarmowym z pojazdu. Jednocześnie na serwerze zachodzi automatyczna sygnalizacja odchylenia od założonego obszaru działania oraz automatyczna sygnalizacja ingerencji w system rejestrujący.

Na podstawie otrzymanych danych możliwe jest generowanie zestawień i raportów dotyczących np. czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy, czasu prowadzenia pojazdu, czasu wyjazdu pojazdu z jednostki organizacyjnej, czasu przyjazdu/wyjazdu do/z miejsca załadunku, czasu pracy kierowcy i pojazdu w rozliczeniu dobowym, tygodniowym lub dowolnym przyjętym okresie rozliczeniowym, przebytej trasy, przekroczenia dopuszczalnych prędkości itp.

Wdrożenie systemu monitoringu GPS:

  • znacząco wpływa na podniesienie jakości usług, efektywność oraz dokładność wykonywanej pracy kierowców,
  • umożliwia sprawne i szybkie zarządzanie zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi
  • pozytywnie wpływa na wizerunek i dalszy rozwój przedsiębiorstw pocztowych i kurierskich.

ZAUFALI NAM