Więcej informacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (PWiK Częstochowa) jest przedsiębiorstwem dostarczającym wodę mieszkańcom Częstochowy i okolicznych gmin. Spółka ta pełni także liczne funkcje m.in. z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wytwarzania energii elektrycznej oraz robót związanych z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych. W przedsiębiorstwie funkcjonuje certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania - System Zarządzania Jakością (ISO 9001: 2001) i Środowiskiem (ISO 14001:2005).

Mając na uwadze zapewnienie stałego wzrostu jakości świadczonych usług oraz minimalizowanie kosztów utrzymania własnych środków transportu, PWiK Częstochowa podjęła decyzję o zamontowaniu i wdrożeniu we flocie ponad stu pojazdów systemu SMOK - nowoczesnego rozwiązania technologicznego oferowanego przez firmę Elte GPS sp. z o.o. System SMOK spełnił wysokie wymagania ofertowe zorganizowanego przez PWiK Częstochowa przetargu na zakup i montaż urządzeń monitorujących.

Na zainstalowany system składa się sterownik ET-GPS-GSM, który wraz z aplikacjami GPS Monitor i Rejestr GPS umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym pozycji i prędkości pojazdu na mapie oraz archiwizację tych danych. Dodatkowo na wybranych pojazdach zamontowano mikroprocesorowe sondy służące do pomiaru ilości paliwa w zbiorniku. PWiK Częstochowa zakupiła od Elte GPS sp. z o.o. oprogramowanie, które zostało zainstalowane na własnym serwerze. W efekcie koszty utrzymania systemu monitoringu są niższe. W takim wypadku na rzecz dostawcy systemu nie są ponoszone żadne inne opłaty abonamentowe.

Ponadto Elte GPS dokonała modyfikacji dostarczonego oprogramowania pod kątem specyfiki działalności PWiK Częstochowa. W celu sprawniejszego zarządzania flotą pojazdów przygotowaliśmy nowy, przejrzysty sposób hierarchicznego grupowania pojazdów. Dostosowano również karty drogowe oraz opracowano zestawienia zbiorcze grupy pojazdów za wybrany okres w formie tabelarycznej - podsumowujące ilość przekroczeń dopuszczalnej prędkości zużycia paliwa na postoju.

ZAUFALI NAM