Więcej informacji

Moduł letniego i zimowego utrzymania dróg

Moduł letniego i zimowego utrzymania dróg umożliwia monitorowanie specjalistycznych pojazdów komunalnych – np. pługosolarek, zamiatarek. Pługosolarki wyposażane są czujniki pozycji pługa oraz czujniki posypu. W zamiatarkach monitorowane jest praca szczotek. W nowoczesnych zamiatarkach i posypywarkach możliwy jest również odczyt danych z szyny CAN, np. gramatury i szerokości posypu, pracy przenośnika, talerza, posypu, pracy szczotek.

System SMOK umożliwia generowanie różnorodnych raportów z wykonania usług letniego i zimowego utrzymania dróg jak również wizualizację tych danych na mapie cyfrowej.

Widok mapy wraz z lokalizacja pojazdu i jego parametrami

Optyczny czujnik posypu

Optyczny czujnik posypu jest następcą swojego "mechanicznego poprzednika". Metalowy pręt, będący fragmentem detektora, wystawiony na działanie uderzającego materiału wylatującego z rozrzutnika ulegał zużyciu i wymagał wymiany. Oferowany czujnik monitoruje posyp materiału optycznie - za pomocą wiązki światła nie posiada elementów zużywających się. Czujnik posiada wbudowany moduł auto-diagnostyczny sygnalizujący gotowość do pracy. Zaletą zastosowanej w nowej wersji czujnika technologii jest zwiększenie czułości detekcji sypanego materiału.

Optyczny czujnik posypu

Optyczny czujnik posypu

Czujnik położenia pługa

Położenie pługa odczytywane jest w wyniku detekcji pola magnetycznego. Konstrukcja czujnika umożliwia wykrycie opuszczenia lemiesza pługa poniżej ustawionego progu. Sygnał z czujnika rejestrowany jest przez sterownik, co umożliwia stworzenie zestawień analitycznych i wykreślenie trasy przejechanej z opuszczonym pługiem. Konstrukcja tego urządzenia sprawdziła się przez szereg lat. Niezawodnie i w niezmiennej formie służy rozmaitym przedsiębiorstwom utrzymującym na drogach czystość podczas okresów zimowych.

Czujnik położenia pługa

Czujnik położenia pługa

Terminal

Pojazdy realizujące usługi letniego i zimowego utrzymania dróg mogą być wyposażone w terminal PDA. Umożliwia on kierowcy komunikację z dyspozytorem.

terminal

Terminal

Do podstawowych funkcji terminala należy:

  • przesyłanie komunikatów tekstowych, w obie strony, pomiędzy kierowcą a dyżurnym kierującym akcją zima,
  • prezentacja położenia pojazdu na mapie systemowej lub kompatybilnych mapach dodatkowych (współpraca z programamem AutoMapa,
  • możliwość podłączenia do terminala kamery zamontowanej na pojeździe i emisji na nim rejestrowanego przez kamerę obrazu.

ZAUFALI NAM