Więcej informacji

Gdynia w objęciach SMOKA

Gdynia to kolejne miasto na terenie Pomorza, w którym wszystkie firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych korzystają z systemu SMOK.

Pojazdy, firm REMONDIS i SANIPOR, świadczące usługi odbioru odpadów na terenie miasta Gdynia zostały wyposażone w system monitorowania wraz z modułem identyfikacji pojemników działającym na bazie technologii RFID. Dodatkowo pojemniki zostały oznakowane identyfikatorami RFID. Jest to istotna zmiana w sposobie kontroli odbioru odpadów we wszystkich siedmiu sektorach, na które podzielone jest miasto.

Od początku 2016 roku dane o każdej realizowanej usłudze są rejestrowane w systemie SMOK. System udostępnia te dane pracownikom firm komunalnych i urzędu miasta, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką odpadami. Użytkownicy systemu mają dostęp do informacji o ilości i rodzaju odbieranych odpadów oraz dysponują narzędziem wspierającym proces rozpatrywania reklamacji.

Podział miasta Gdynia na siedem sektorów w celu zwiększenia efektywności logistycznej zbiórki odpadów.

ZAUFALI NAM