Więcej informacji

Moduł identyfikacji pojemników i worków

System identyfikacji pojemników z wykorzystaniem technologii RFID został opracowany przy ścisłej współpracy z naszymi klientami z branży komunalnej, tak aby spełniał ich potrzeby, oczekiwania oraz wymagania obowiązujące na rynku. Oferowany przez ELTE GPS moduł identyfikacji RFID można zamontować na każdym rodzaju zabudowy. Identyfikacja pojemników realizowana jest za pomocą zestawu anten RFID i czytników RFID montowanych na pojazdach oraz identyfikatorów RFID zamontowanych w pojemnikach.

Identyfikacja pojemników

Oparty na GPS system SMOK, wraz z zestawem anten, czytników i identyfikatorów pozwala na bieżąco optymalizować wykorzystywanie zasobów sprzętowych poprzez stały monitoring śmieciarek, wyznaczanie na mapie miejsc odbioru odpadów, a także ilość opróżnianych pojemników. System identyfikacji pojemników wraz z dodatkowym modułem identyfikacji kierowców umożliwia raportowanie odebranych pojemników oraz rozliczanie wykonanej pracy, zarówno z pracownikami jak i z Klientami.

Odpowiednia konfiguracja systemu SMOK umożliwia odbiór informacji płynących z zamontowanych na pojeździe anten identyfikujących pojemniki oraz przekazywanie na serwer danych m.in. o miejscu załadunku i numerach opróżnionych pojemników. Wyposażenie śmieciarek w system identyfikacji pojemników na odpady pozwala udokumentować zakres wykonanej pracy.

Do identyfikacji pojemników służą anteny RFID, czytniki RFID oraz identyfikatory RFID. Czytnik zamontowany jest na śmieciarce przy uchwycie służącym do podnoszenia pojemnika. Ma on za zadanie odczytywać informacje z identyfikatora zamontowanego na pojemniku w fabrycznie przystosowanym do tego celu miejscu tzw. gnieździe, jak również w innych miejscach na pojemnikach, które nie posiadają takiego gniazda. Zazwyczaj śmieciarki wyposażone są w stanowiska na załadunek dwóch pojemników do 240 litrów lub jednego dużego pojemnika o pojemności 1100 litrów. Identyfikator jest elementem, który posiada unikalny numer, co umożliwia przyporządkowanie danym Klientom ich pojemników.

Pojazdy z tylnym załadunkiem

Przykładowy montaż anten RFID na pojeździe z tylnym załadunkiem

Z myślą o klientach, którzy korzystają z dawniej stosowanych identyfikatorów innych dostawców w standardzie Unique, opracowaliśmy dedykowaną antenę dużego zasięgu. Antena ta posiada także wyjątkowo duże pole odczytu, co jest ważne szczególnie wtedy, gdy rozmieszczenie identyfikatorów różni się w poszczególnych pojemnikach, np. w zależności od jego typu.

Moduł identyfikacji pojemników może pracować na częstotliwości 125 kHz, 134,2 kHz lub dualnie na 125 kHz i 134,2 kHz.

System identyfikacji RFID montowany jest również na pojazdach z przednim i bocznym załadunkiem.

Przedni załadunek

Boczny załadunek

W pojemnikach wyposażonych w fabryczne gniazdo, montowane są identyfikatory w postaci tzw. "korka". Natomiast w pojemnikach nieposiadających takiego gniazda – np. metalowych - stosuje się identyfikatory mocowane na bocznej lub przedniej ścianie - w miejscu umożliwiającym jego odczytanie.

Informacja o wykrytych nieprawidłowościach sygnalizowana jest obsłudze pojazdu za pomocą sygnalizatorów optyczno-akustycznych zamontowanych na zabudowie oraz wyświetlana jest na ekranie terminala (w przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w terminal PDA).

Moduł RFID

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Odpowiednia konfiguracja zainstalowanego na pojeździe modułu identyfikacji RFID pozwala na sygnalizowanie zakłóceń przy realizacji zaplanowanej trasy, np. opróżnienia pojemnika nieprzewidzianego w planie lub pojemnika nieposiadającego identyfikatora RFID albo wyposażonego w uszkodzony identyfikator.

Czujnik pracy urządzenia wrzutowego

Istnieje możliwość zainstalowania konfiguracji modułu identyfikacji RFID, która daje sposobność zablokowania urządzenia wrzutowego w przypadku próby opróżnienia pojemnika bez lub z uszkodzonym identyfikatorem RFID albo próby opróżnienia nieprzewidzianego w planie pojemnika.

Sygnalizacja blokady urządzenia wrzutowego wynikająca z załadunku niewłaściwych pojemników

Terminal PDA - Lista PGO

Istotnym elementem modułu Identyfikacji RFID jest również terminal PDA. Umożliwia on kierowcy, m.in. komunikację z dyspozytorem, sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich elementów systemu, obserwację stanu realizacji zaplanowanej trasy, zgłaszanie nieprawidłowości za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dołączyć zdjęcia.

kolektor

Urządzenie do parowania z funkcją czytnika RFID i czytnika kodów kreskowych umożliwia obsługę trasówki połączoną z dodawaniem notatek o nieprawidłowościach i z funkcją dodawania zdjęć.

czytnik kodow kreskowych

Czytnik dualny

Identyfikacja worków za pomocą kodów kreskowych

W celu zidentyfikowania momentu odbioru worków z odpadami, ich ilości i rodzaju powstało rozwiązanie stanowiące rozbudowę systemu SMOK o identyfikację oraz ewidencję worków za pomocą kodów kreskowych.

Do identyfikacji worków wyposażonych w etykiety z kodami kreskowymi służy bezprzewodowy, dualny czytnik kodów kreskowych. Czytnik przewidziany jest do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach atmosferycznych i w szerokim zakresie temperatur. Umożliwia odczyt uszkodzonych i zabrudzonych etykiet, jest odporny na upadki.

Czytnik kodów kreskowych

W skład systemu wchodzi oprogramowanie umożliwiające wydruk etykiet (aplikacja SMOK Label). Aplikacja współpracuje z drukarkami kodów kreskowych drukującymi etykiety odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i na niewielkie uszkodzenia mechaniczne. Wydrukowane etykiety umieszczane są na workach. Umieszczone na etykietach kody kreskowe przyporządkowane są do konkretnego rodzaju odpadu (szkło, plastik, papier, odpady mieszane, itp.), identyfikują kontrahenta, jego lokalizację oraz kolejny numer worka. Samo oprogramowanie umożliwia, również wyszukiwanie w łatwy sposób kontrahenta i wydruk etykiet dla zadanej ilości worków.

Odczytane za pomocą bezprzewodowego dualnego czytnika kody kreskowe przesyłane są w trybie on-line przez sterownik GPS z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS do aplikacji SMOK Net. Z zarejestrowanych danych można generować różnego rodzaju zestawienia i raporty oraz wizualizować na mapie cyfrowej miejsca odbioru odpadów.

Do funkcji systemu, związanego z rejestracją i identyfikacją worków za pomocą kodów kreskowych, należy:

  • wprowadzanie danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych,
  • określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych kodami kreskowymi,
  • przydział zlecenia na wywóz odpadów, wizualizacje na mapie wszystkich wprowadzonych danych adresowych (kontrahenci, posesje, punkty własne),
  • definiowanie własnych stref na podstawie podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy) lub na podstawie oznaczenia strefy wielokątem,
  • wyodrębnianie (filtrowanie) danych do wydruków i oglądanych na ekranie,
  • automatyczne określenie przynależności wprowadzonych lokalizacji do stref.

Zgromadzone poprzez system informacje umożliwiają tworzenie następujących raportów:

  • raport o przebiegu segregacji odpadów na podstawie zarejestrowanych przez system danych zawierający m.in. informacje: adres posesji, nazwisko i imię, data odbioru, rodzaj odebranych odpadów,
  • raport o przebiegu segregacji odpadów z wyszczególnieniem kontrahentów, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów i nie wywiązują się ze zobowiązania (nie zarejestrowano odbioru poszczególnych asortymentów odpadów w określonym czasie),
  • raport o przebiegu segregacji z punktów wielorodzinnych.

Oprogramowanie

Na podstawie zebranych danych możliwe jest przygotowanie dokumentacji do rozliczeń wraz z wykazem opróżnionych pojemników i odebranych worków. Poza tym system umożliwia prezentację graficzną obrazującą między innymi przynależność danego pojemnika na odpady do konkretnego obszaru.

Proces realizacji zaplanowanej trasy można obserwować on-line w aplikacji SMOK Net, która umożliwia także tworzenie różnych zestawień i raportów dotyczących odbioru odpadów – np. z wybranego Punktu Gromadzenia Odpadów. Uzyskane z systemu SMOK informacje w znaczący sposób ułatwiają zarządzanie bazą sprzętową oraz wpływają na efektywność wykonanej pracy.

Raport z zalogowań pojemników

ZAUFALI NAM