Więcej informacji

Moduł CAN

Obecnie znaczna większość produkowanych pojazdów, maszyn i zabudów wyposażona jest w tzw. szynę CAN, z której - poprzez odpowiednie interfejsy można odczytać i zarejestrować w systemie SMOK szereg interesujących nas danych eksploatacyjnych.

Interfejs CAN służy do przesyłania danych bezpośrednio z pojazdowej szyny CAN, która jest szeregową siecią przesyłu cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Stanowi główne medium zbiorcze dla czujników, układów wykonawczych i elementów dodatkowych.

Interfejs CAN, którego jesteśmy producentem, pozwala połączyć szyny CAN ze sterownikiem pojazdowym GPS. Informacje z komputera pokładowego pojazdu poprzez interfejs CAN przekazywane są do sterownika GPS, dalej drogą transmisji danych GPRS wysyłane są do serwera, zapisywane w bazie danych oraz wyświetlane na ekranie komputera. Każdy producent instaluje pewną ilość czujników, których zadaniem jest zbieranie potrzebnych informacji.

Podgląd i zapis tak wielu ważnych parametrów jest pomocny w szybkiej diagnozie usterki w pojeździe. Pozwala również autoryzowanemu serwisowi stwierdzić nieprawidłową eksploatację pojazdu będącego na gwarancji.

System Interfejs CAN został zainstalowany m.in. na posypywarkach Schmidt Stratos B80, używanych przy odśnieżaniu dróg. W pojeździe tego typu parametrami najczęściej odczytywanymi są:

 • włączenie posypu
 • szerokość posypu
 • kąt posypu
 • informacja o tym, czy materiał jest sypany
 • informacja o tym, czy polewaczka jest włączona.

Za pomocą Interfejsu CAN możemy również odczytać następujące parametry:

 • poziom paliwa
 • stan licznika
 • ciśnienie w obwodzie hamulcowym
 • zużycie paliwa wykazane przez przepływomierz
 • całkowite zużycie paliwa
 • aktualne obroty
 • temperaturę płynu chłodzącego

Oferowany przez naszą firmę interfejs CAN umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu bez potrzeby instalacji kilku lub kilkunastu dodatkowych czujników.

ZAUFALI NAM