Więcej informacji

Moduł aplikacji mobilnej SMOK Komunal

Do obsługi procesu realizacji trasy można wykorzystywać urządzenia mobilne takie jak smartfon i tablet z zainstalowaną aplikacją SMOK Komunal. Umożliwia ona głównie zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dodać zdjęcia.

Lista poszczególnych punktów odbioru odpadów

Aplikacja SMOK Komunal umożliwia wyświetlenie zaplanowanej trasy w postaci zestawienia Punktów Gromadzenia Odpadów.

Szczegóły realizacji zadań

Aplikacja SMOK Komunal umożliwia wyświetlanie listy pojemników (wraz z informacją o ich typie, pojemności oraz przeznaczeniu) przewidzianych do odbioru w ramach zaplanowanej trasy.

W razie wystąpienia nieprawidłowości obsługa pojazdu może je raportować za pomocą predefioniowanych lub własnych notatek. Notatka może być przypisana do Punktu Gromadzenia Odpadów lub konkretnego pojemnika bądź worka.

Dodawanie notaki do załadunku

Dodawanie geotagowanego zdjęcia

Aplikacja SMOK Komunal wykorzystuje wbudowany w urządzenie mobilne cyfrowy aparat fotograficzny. Zapisane w urządzeniu zdjęcie jest załącznikiem do notatki dokumentującej nieprawidłowości stwierdzone w Punkcie Gromadzenia Odpadów.

ZAUFALI NAM