Więcej informacji

Monitoring GPS pojazdów w Grupie Saria

Grupa Saria należy do największych i najnowocześniejszych w Polsce firm zajmujących się utylizacją odpadów. Przedsiębiorstwo oferuje odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów poubojowych, padłych zwierząt, żywności przeterminowanej, odpadów pokonsumpcyjnych i tłuszczy posmażalniczych.

W celu zapewnienia stałej kontroli nad pojazdami oraz zwiększenia bezpieczeństwa podczas przewożenia produktów i odpadów do utylizacji Grupa wdrożyła system SMOK - opracowany przez firmę ELTE GPS sp. z o.o nowoczesny system monitorowania floty pojazdów. Złożony ze sterownika GPS i odpowiedniego oprogramowania system służy do monitorowania pozycji i prędkości pojazdu na mapie w czasie rzeczywistym oraz umożliwia archiwizację zarejestrowanych danych. Do systemu SMOK dołączono urządzenia kontrolujące pomiar ilości paliwa w baku. Odczyt poziomu paliwa następuje przy użyciu procesorowego analizatora poziomu paliwa, mikroprocesorowej sondy bądź odczytywany jest za pośrednictwem interfejsu magistrali CAN. Jednocześnie do sterownika GPS podłączono następujące akcesoria:

  • czujnik klapy wyładowczej,
  • transponderowy czujnik położenia,
  • elektryczną instalację sterującą,
  • ultradźwiękowy czujnik obecności kosza.

Czujnik klapy wyładowczej, transponderowy czujnik położenia i elektryczna instalacja sterująca służą do kontroli położenia elementów ruchomych np. drzwi bądź klap. Natomiast ultradźwiękowy czujnik obecności kosza montowany jest tylko w pojazdach samozaładowczych i służy do wykrywania obecności pojemnika. Obecność tych dodatkowych akcesoriów umożliwia ścisłą kontrolę nad pojazdami, jak również pozwala obserwować czynności wykonywane w wybranym czasie.
Mając na względzie obniżenie kosztów związanych z monitoringiem floty ponad stu pojazdów, Saria zakupiła od ELTE GPS oprogramowanie serwerowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu Grupa nie ponosi na rzecz dostawcy żadnych innych opłat abonamentowych.

Systemy monitoringu w branży komunalnej

ZAUFALI NAM