Więcej informacji

Konfiguracja systemu SMOK dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławiu prowadzi działalność z zakresu zbiórki, neutralizowania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Zbiórka odpadów prowadzona jest głównie na terenie miast i gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Alwernia, Sułoszowa, Trzyciąż i inne. Małopolska spółka posiada specjalistyczny sprzęt do wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz składowisko odpadów komunalnych.

Celem zwiększenia skuteczności zarządzania podległą flotą pojazdów ZGK w Bolesławiu wyposażył ją w nowatorski system monitorowania obiektów oparty na GPS-ie - SMOK krakowskiej spółki ELTE GPS. Umożliwia on obserwację pozycji geograficznej pojazdu w czasie rzeczywistym na cyfrowej mapie oraz bieżącą archiwizację informacji o prędkości, kierunku poruszania się oraz parametrach eksploatacyjnych pojazdu - po zamontowaniu odpowiednich sensorów i czytników. Obsługę tych danych zapewnia dedykowane oprogramowanie - GPS Monitor i Rejestr GPS. Dzięki zastosowaniu dodatkowych urządzeń pojazdowych do Użytkownika napływają również informacje o włączeniu stacyjki, poziomie paliwa w baku, ilości obrotów silnika oraz o stanie przystawki odbioru mocy. Aby ułatwić comiesięczne rozliczenia wykorzystano również zestaw akcesoriów do identyfikacji kierowców. Wszystkie napływające z pojazdu informacje zapisywane są w rozległej bazie danych, ich przetwarzanie odbywa się za pomocą serii narzędzi analitycznych programu Rejestr GPS. Użytkownik ma możliwość przeglądania zmagazynowanych danych, przeszukiwania ich według wybranych kryteriów oraz generowania zestawień w formie tabelarycznej bądź graficznej.

Wdrożona w bolesławskim zakładzie konfiguracja systemu pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania podległych pojazdów i zarządzania zatrudnionym personelem, wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych bazy sprzętowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM