Więcej informacji

Moduł rejestracji obrazu

Jednym ze sposobów udokumentowania realizacji zadań oraz stwierdzonych nieprawidłowości jest ich zapis w formie zdjęć lub filmów. Zaletą modułu rejestracji obrazu jest możliwość geotagowania zarejestrowanych zdjęć i filmów. Funkcja ta pozwala na szybkie wyszukiwanie obrazów zarejestrowanych podczas obsługi wskazanej na mapie lokalizacji – np. konkretnego Punktu Gromadzenia Odpadów lub ulicy. Moduł ten sprawdza się przy weryfikacji zgłaszanych reklamacji.

Fotorejestracja

Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK. Zadaniem rejestratora jest zapis na karcie SD zdjęć z kamer zainstalowanych na pojeździe w wybranym przez użytkownika miejscu, np. w kabinie kierowcy, na zasypie śmieciarki, itp. Zapis zdjęć może być wyzwalany sygnałem, np. załączenia przystawki mocy, urządzenia wrzutowego bądź otwarcia odwłoka.

Photobox – cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK

Przykładowe zdjęcie zarejestrowane podczas opróżniania pojemnika.

Zaletą funkcji fotorejestracji jest możliwość animacji obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej z widokiem zdjęć zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas animacji możliwe jest również wyświetlanie informacji o pracy monitorowanych urządzeń np. przystawki odbioru mocy, urządzenia wrzutowego.

Do terminala PDA możliwe jest podłączenie cyfrowego aparatu fotograficznego z wyjściem wideo. Zapisane w terminalu zdjęcie jest załącznikiem do notatki dokumentującej nieprawidłowości stwierdzone w Punkcie Gromadzenia Odpadów.

Terminal PDA - dodawanie zdjęcia do notatki

Wideorejestracja

Wideorejestratory współpracują z systemem SMOK. Do wideorejestratora możliwe jest podłączenie kilku kamer zainstalowanych np. w kabinie pojazdu, na urządzeniu wrzutowym. Konfiguracja wideorejestratora pozwala na zapis obrazu w sposób ciągły, wyzwalany przez sygnał załączenia stacyjki (rejestracja trasy) lub inne sygnały np. przez załączenie przystawki mocy, uruchomienia urządzenia wrzutowego, itp. Filmy zapisywane są na kartach SD lub twardym dysku a odtwarzane są za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Zaletą wideorejestracji jest możliwość animacji obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej z widokiem filmów zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas animacji możliwe jest również wyświetlenie informacji o pracy monitorowanych urządzeń, np. przystawki odbioru mocy, urządzenia wrzutowego.

KARTY PDF

REJESTRACJA OBRAZU

ZAUFALI NAM