Więcej informacji

Moduł rejestracji obrazu

Jednym ze sposobów udokumentowania realizacji zadań oraz stwierdzonych nieprawidłowości jest ich zapis w formie zdjęć lub filmów. Zaletą modułu rejestracji obrazu jest możliwość geotagowania zarejestrowanych zdjęć i filmów. Funkcja ta pozwala na szybkie wyszukiwanie obrazów zarejestrowanych podczas obsługi wskazanej na mapie lokalizacji – np. konkretnego Punktu Gromadzenia Odpadów lub ulicy. Moduł ten sprawdza się przy weryfikacji zgłaszanych reklamacji.

Fotorejestracja

Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK. Zadaniem rejestratora jest zapis na karcie SD zdjęć z kamer zainstalowanych na pojeździe w wybranym przez użytkownika miejscu, np. w kabinie kierowcy, na zasypie śmieciarki, itp. Zapis zdjęć może być wyzwalany sygnałem, np. załączenia przystawki mocy, urządzenia wrzutowego bądź otwarcia odwłoka.

Schemat rejestracji zdjęć przy użyciu Photobox

Przykładowe zdjęcie zarejestrowane podczas opróżniania pojemnika.

Zaletą funkcji fotorejestracji jest możliwość animacji obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej z widokiem zdjęć zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas animacji możliwe jest również wyświetlanie informacji o pracy monitorowanych urządzeń np. przystawki odbioru mocy, urządzenia wrzutowego.

Do terminala PDA możliwe jest podłączenie cyfrowego aparatu fotograficznego z wyjściem wideo. Zapisane w terminalu zdjęcie jest załącznikiem do notatki dokumentującej nieprawidłowości stwierdzone w Punkcie Gromadzenia Odpadów.

Terminal PDA - dodawanie zdjęcia do notatki

Wideorejestracja

Wideorejestratory współpracują z systemem SMOK. Do wideorejestratora możliwe jest podłączenie kilku kamer zainstalowanych np. w kabinie pojazdu, na urządzeniu wrzutowym. Konfiguracja wideorejestratora pozwala na zapis obrazu w sposób ciągły, wyzwalany przez sygnał załączenia stacyjki (rejestracja trasy) lub inne sygnały np. przez załączenie przystawki mocy, uruchomienia urządzenia wrzutowego, itp. Filmy zapisywane są na kartach SD lub twardym dysku a odtwarzane są za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Zaletą wideorejestracji jest możliwość animacji obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej z widokiem filmów zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas animacji możliwe jest również wyświetlenie informacji o pracy monitorowanych urządzeń, np. przystawki odbioru mocy, urządzenia wrzutowego.

ZAUFALI NAM